0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

O nás

O nás

AuditSoft s.r.o. vznikla vo februári 2020 ako výsledok spolupráce špecialistov v oblasti audítorstva a informačných technológií. Manažment spoločnosti tvoria špičkoví odborníci v oblasti ekonomiky, finančných analýz, audítorstva a informačných technológií.

Začínali sme od nuly a poctivou prácou sa chceme prepracovať medzi jedných z najlepších v oblasti ekonomického softvéru. Naša jedinečnosť spočíva vo vzájomnom prepojení údajov do integrovaného  softvéru. Zároveň sa bližšie venujeme účtovnému denníku a v rámci neho výberu vzorky podľa významnosti, na základe rozhodnutia klienta – audítora.

Náhoda a okolnosti chceli, že sa stretli v roku 2018 dvaja ľudia s dlhoročnými skúsenosťami a praxou, každý vo svojom odbore. S potrebou riešiť aplikácie v ekonomickej oblasti aj so zameraním na audítorov, tak aby naše produkty boli čo najjednodušie ale zato maximálne efektívne a vychádzajú zo životnej filozofie, že produkty sú tvorené v prvom rade pre klienta, ktorý musí mať radosť, dobrý pocit, ušetriť čas a námahu.

Práca nás baví a posúva …

V našej práci vidíme zmysel, silný potenciál niečo zlepšiť a budúcnosť. Opierame sa o firemnú filozofiu, ktorá hlása, že chceme ľuďom pomáhať a zjednodušovať ich život našou prácou. Priebežné úspechy a zlepšovania nás nútia k vzdelávaniu a zdokonaľovaniu. Prijímame rady od klientov a s radosťou ich aplikujeme, lebo pomáhajú nám všetkým. Aplikácia legislatívnych zmien je pre nás prioritou na uľahčenie vašej práce.

Produkty a ich vývoj

V priebehu rokov 2018 – 2020 sme sa zamerali a dokončili aplikáciu v MS Exceli – “ audítorská dokumentácia „. Audítorská dokumentácia obsahuje štyri základné moduly: pre obce, konsolidácia pre obce, pre „neziskové organizácie“ a pre malé a veľké účtovné jednotky. K 1.1.2022 sme dokončili testovacie fáze dokumentácie, tak by boli v súlade s medzinárodnými štandardami, čo sa aj potvrdilo pri samotných kontrolách v roku 2023.

 

Napíšte nám

Sme tu pre vás. 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať otázky ohľadom dokumentácie. 

(+421 0905 647 435)

Správa

info@auditsoft.sk

info@finasoft.sk

pre pripravu vstupných údajov (HK a denníky)

Mobil

+421 0905 647 435

+421 0917 530 997

pre pripravu vstupných údajov (HK a denníky)

Home

AuditSoft s.r.o.

072 31 Klokočov 175

p

Registrácia

IČO : 52 928 861

Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  48313/V(OS Košice I)

nie sme platca DPH