0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Významnosť

Pracovný list (320)  Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia...