0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Významnosť

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu : Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú...

Stanovenie rozpočtu

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu. Na riadkoch 19 – 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov. Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 – 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín....

Odpracované hodiny – Stanovenie rozpočtu

Na každom pracovnom liste (riadky 6 – 9) sa nachádzajú odpracované hodiny : Plán (min.) resp. Plán (hod.) Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková...