0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Na každom pracovnom liste (riadky 6 – 9) sa nachádzajú odpracované hodiny :

Plán (min.) resp. Plán (hod.)

Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková integrita rozpočtu. Tieto údaje v pracovných listoch majú informačný charakter a porovnávajú sa so skutočnosťou. Celé plánovanie rozpočtu je v minútach a následne prerátane na hodiny. Plán rozpočtu sa dá meniť v pracovnom liste 230

Skutočnosť (min) resp. Skutočnosť (hod.) 

Tieto údaje vstupujú do pracovného listu 230 – jednotlivých činnosti (viď pracovný list 230). Korigujete Skutočnosť (min) a Skutočnosť (hod.) sa preráta na hodiny.

Vedľa Skutočnosť (min) a Skutočnosť (hod.) sú údaje o celkovom rozdiele medzi stanoveným a skutočným rozpočtom. Rekapituláciu plnenia rozpočtu si nájdete na pracovnom liste 230, ktorému sa budeme venovať v ďalšom blogu.