0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Výročná správa

Výročná správa spĺňa všetky požiadavky pre overenie a schválenie ročnej závierky audítorom a je najlacnejšou reklamou, pretože na tomto mieste prezentujete vašu spoločnosť.

výročná správa produkt firmy Auditsoft s.r.o

Výročná správa pre podnikateľov

– z hlavnej knihy 2020, 2019 a 2018 (vstupné údaja zadáva užívateľ) sú vaše údaje automatický prenesené do výročnej správy a následne spracované vybrané ekonomické ukazovate

– z výkazov 2020, 2019 a 2018 (vstupné údaja dodáme z verejného registra účtovných závierok) sú vaše údaje automatický prenesené do výročnej správy a následne spracované vybrané ekonomické ukazovate

– jednoduché vytvorenie výročnej správy podporené o manuál a elementy z MS Excel

Súčasťou výročnej správy sú :

– spracované vybrané ekonomické ukazovate a finančná situácia podniku s prezentáciu grafov:

účtovná hodnota dlhodobého majetku, majetková situácia podniku, vlastné imanie a záväzky, finančné ukazovatele spoločnosti (likvidita, rentabilita, aktivita, zadĺženosť), Altmanov model…

– ľudské zdroje, organizačná štruktúra, profil spoločnosti, výkazy…

 

 

 

Ceny produktov

 

Objednávka Výročná správa

Výročná správa

9 + 2 =

Schválenie objednávky pre odoslania

3
Povinné údaje sú označené * , ak nebudú vyplnené, objednávka sa nezrealizuje
3
Objednávku podľa možnosti vyplňte úplne a skontrolujte jeho obsah pred odoslaním
3
Objednávku vyplňuje ten, kto si bude uplatňovať daňový doklad
3
Do správy uvádzajte IČO každej účtovnej jednotky, pre ktorú sa bude výročná správa spracovávať. Neuvádzajte počet ks
3
Údaje IČO budú zapísané do výročnej správy
3
Vyplňte IČO a názov spoločnosti, tak aby sme vám mohli zaslať faktúru
3
Vyplňte email aby sme vám vedeli zaslať produkt
3
Pod správou sa nachádzajú dve číslice, ktoré treba spočítať a výsledok zapísať do prázdneho štvorčeka a stlačiť ODOSLAŤ