0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Úvod

Táto časť stránky je venovaná príspevkom, blogom, kde sa nachádzajú podrobnejšie popísané postupy, informácie, rady a výhody o.i.  aj ohľadom dokumentácie (spisu audítora).