0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Poznámky k ročnej účtovnej

závierke pre rok 2020

Poznámky spĺňajú všetky požiadavky pre overenie a schválenie ročnej závierky auditorom

poznámky k účtovnej závierke 2020

Poznámky k ročnej účtovnej závierke

Súčasťou poznámok sú i informácia o peňažných tokoch ( Cash Flow – nepriama metóda)
– z hlavnej knihy 2020 a 2019 sú vaše údaje automatický prenesené do výkazov a tabuliek v poznámkach
– všetky obsahové podmienky a zmeny pre rok 2020 sú zapracované pre tvorbu poznámok
– MS Excel vaše poznámky ukladá do formátu PDF (pre DU a klienta)

– alternatívne texty, tak aby ste rýchlo spracovali poznámky
– súvahu a výkaz ziskov a strát v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku (napr. pre akcionára …)
– Cash Flow – nepriama metóda rok 2020 a 2019
– možnosť úpravy resp. odstránenia tabuliek a textov u ktorých nebola náplň
– systém vygeneruje upozornenie na povinnosť auditu a overenia výročnej správy
– základné finančné ukazovatele, aby ste mali akú takú predstavu o finančnom zdraví vašej ÚJ

Ceny produktov

 

Objednávka Poznámky

Poznámky k ročnej účtovnej závierke

1 + 9 =

Schválenie objednávky pre odoslania

3
Povinné údaje sú označené * , ak nebudú vyplnené, objednávka sa nezrealizuje
3
Objednávku podľa možnosti vyplňte úplne a skontrolujte jej obsah pred odoslaním
3
Objednávku vyplňuje ten, kto si bude uplatňovať daňový doklad
3
Do správy uvádzajte IČO každej účtovnej jednotky, pre ktorú sa budú poznámky spracovávať. Neuvádzajte počet ks. Maximálny počet zadaných IČO pre poznámky VUJ je 5 a pre poznámky VUJ + Cash Flow je 3, po prekročení počtu obdržíte multilicenciu.
3
Údaje IČO v správe budú zapísané do poznámok
3
Vyplňte IČO a názov spoločnosti, tak aby sme vám mohli zaslať faktúru
3
Vyplňte email aby sme vám vedeli zaslať produkt
3
Pod správou sa nachádzajú dve číslice, ktoré treba spočítať a výsledok zapísať do prázdneho štvorčeka a stlačiť ODOSLAŤ