0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Produkty

Všetky naše produkty sú zamerané hlavne na oblasť ekonomických činností (účtovníctvo, výkaznictvo, analýzy)

AI Docs

Veľmi zjednodušene pod digitalizáciou rozumieme prechod z uskladnenia a používania dát z papierovej formy na elektronickú formu. Nevyhnutnosť tohto prechodu spočíva v konkurencieschopnosti podnikov.

Automatická konverzia údajov zaslaných od klienta z rôznych typov formátov. Prepojenie pracovných listov a rýchle porovnanie zostatkov hlavnej knihy.

  • Automatizácia procesov – zvýšenie efektivite práce formou nahradenia repetitívnej práce robotmi
  • Rozčítanie a správa dokumentov – využitie umelej inteligencie pre nahradenie manuálnej práce s extrakcie dát z dokumentov
  • Smart inventarizácia – moderná technológia správy majetku formou prehľadnej aplikácie a QR kódov
  • V našich kurzoch učíme audítorov pracovať s MS Office (Excel) a operačným systémom Windows pre prácu s dokumentáciou s možnosťou digitálneho vzdelávania na Slovensku a potrebu prispôsobiť vyučovanie individuálnym potrebám.
  • Celá dokumentácia audítora bola svojím spôsobom postavená aj na týchto kurzoch. Odkaz : https://www.learn2code.sk/