0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu.

Na riadkoch 19 – 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov.

Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 – 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín. Interval 10 predstavuje najnižší počet  plánovania hodín v rámci intervalu odpracovania hodín a interval 1 zase predstavuje najvyšší počet  plánovania hodín v rámci intervalu odpracovania hodín. Vedľa intervalu sa Vám zobrazí odporúčaný počet hodín pre výkon auditu.

Ak poznáme odporúčané hodiny, potom je vhodné doplniť cenu a výsledkom bude naša priemerná hodinová sadzba. Tieto údaje by mali súhlasiť s nahlásením nadriadeným zložkám. Ale ak máte privysokú/ prinízku priemernú hodinovú sadzbu, potom optimalizujte Interval doby trvania auditu.

Plánovanie stanovenia rozpočtu je rozdelené na 5 kategórií :

1. Prijatie a riadenie zákazky (20 %) v min.

2. Plánovanie (15 %) v min.

3. Účtovné systémy a testy kontrol (7 %) v min.

4. Testovanie (20 %) v min.

5. Ostatné – výsledok auditu (33 %) v min.

% určujú podiel plánovaného času na výkon auditu podľa jednotlivých kategórií.

Nakoľko činností pre výkon auditu je cca 75 a niektoré činnosti sú menej ako hodina, potom bolo vhodné merať čas na minúty, pretože meranie na hodiny by bolo na desatinné čísla (konverzia minúty vs. hodiny ), dosť nepohodlné a nepresné.

Každá kategória obsahuje ďalšie činnosti.

Celý systém plánovania je plne automatizovaný, čo je veľká výhoda, pretože sleduje plnenie skutočných hodín s plánom hodín. Klasické zostavenie plánu trvá cca 2 – 3 hodiny a ešte nemusíte mať istotu plnenia skutočnosti oproti plánu.

Poslednou oblasťou tohto pracovného listu je Stanovenie náročnosti a doby trvania auditu a na základe odpovedí aj analýza samotnej náročnosti.