0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Inštalácia

Do mailu – poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené – archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až...

Významnosť

Pracovný list (320)  Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia...

Záverečné analytické postupy

Pracovné listy (660) Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu...