0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovné listy (660)

Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu účtovnému odobiu nad hladinou významnosti.