0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Do mailu – poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené – archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz nastávajú komplikácie, pretože ak zmeníte obsah, chcete aktualizovať údaje v tabuľkách, nič nefunguje t.j. neuloží obsah a nevie nájsť tabuľky prepojené na daný dokument.

Postup :

Prílohu z poštovej schránky necháme uložiť (pravé tlačidlo na myške) “ všetky prílohy“ do novo vytvoreného priečinku (napr. audítorská dokumentácia). Archivačný program ho “ rozbalí “ do novo vytvoreného priečinku. Neukladajte tieto prílohy na plochu, pretože dokumenty s rovnakým názvom sa budú prepisovať.