0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (620)

Posúdenie vhodnosti použitia práce experta (Rozhodnutie o potrebe experta, Spôsobilosť experta, Vhodnosť uzatvorenia zmluvy s expertom, Vyhodnotenie práce experta )