0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (320) 

Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia očakávania nižšie významnosti, ako celkovú významnosť, záverečné zhodnotenie významnosti