0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

V pracovných listoch – Substantívne postupy – Testovanie (530_10 – 530_80) sú riešené postupy pre testovanie a ich spoľahlivosť.

Na riadku 18 je stanovená hladina významnosti z listu 320 (modré pole) – tento údaj Vás bude sprevádza celou dokumentáciou. Bližšie informácie o významnosti nájdete v nasledujúcom blogu.

Na riadku 20 si môžete prispôsobovať vlastnú významnosť (červené pole) podľa potreby resp. má vám dať celkovú predstavu o určenie “ oficiálnej “ významnosti (na riadku 18) (modré pole).  Vyberáte percento – Nová hodnota pre testovanie.

Na riadku 22 testujeme faktor spoľahlivosti resp. počet položiek na otestovanie z denníka podľa jednotlivých účtov. Počet testovaných položiek je ovplyvnený veličinami :

1. Položkou z významnosti (Aktívami netto, Tržbami (60x), Vlastným imaním alebo Ziskom pred zdanením )

2. Zvolenou hladinou významnosti (Kritická, Kritická 50 % alebo Kritická 5 % (čím je hladina nižšia (%), stúpa počet položiek na testovanie).

3. Faktorom spoľahlivosti (čím je faktor vyšší, stúpa počet položiek na testovanie).

4. Faktorom rozšírenia (čím je faktor vyšší, stúpa počet položiek na testovanie).