0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (205) identifikuje základné prvotné informácie pre výkon auditu – akceptácia zákazky z pohľadu klienta

Dátumové overenie audítorskej zákazky (vymenovanie auditora, schválenie účtovnej závierky a jej zverejnenie, vydanie a zverejnenie správy, …)

Priebežné zhodnotenie pracovného listu a analýza stupňa rizika (nízke, stredné a vysoké) na základe odpovedí