0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (100_1) Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta identifikuje a posudzuje účtovnú jednotku na základe doplňujúcich otázok z jednotlivých manažérskych činností.

Popis právnej formy (napr. zoznam dcérskych účtovných jednotiek a zoznam pridružených podnikov…)

Financie (hlavných zdrojov finančných prostriedkov…)

Personalistika (Schopnosti a skúsenosti vedenia spoločnosti a kľúčových zamestnancov…)

Účtovné postupy (ne/obvyklé účtovné postupy a ich zmeny)

Všeobecné údaje (Všetky významné údaje (napr. právne spory, daňové problémy))