0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (100_4) je zameraný na overenie na základe súdu, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie o vylúčení„), fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu

Pre účely identifikácie údaje (https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/ diskvalifikacia, meno člena štatutárneho orgánu, alebo člena dozorného orgánu)