0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (200) venuje pozornosť z dokumentovaniu priebehu auditu,  poznaniu klienta,  charakteru zákazky,  postupov,  analýzam a zameraním na zákazku

Stratégia auditu (plánovanie) – termíny (rokovania, vykonania auditu a vydania správy)

Charakter zákazky (typ zákazky, audítorský tým, práca experta)

 

Načasovanie zákazky (skutočnosť) – začiatok a ukončenie auditu

Zameranie zákazky (existencia významných interných resp. externých faktorov, zvýšeného rizika podvodu)

Na záver vyhodnotenie súladu a stanovenie rizika (nízke, stredné a vysoké) na základe odpovedí