0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Sumarizácia požiadaviek audítora vo vzťahu k dokumentom potrebným k overeniu účtovnej závierky je prvým predpokladom, aby sme mohli začať uvažovať o prijatí a riadení zákazky. V pracovnom liste (100_0) sa nachádza až 57 možných typov dokumentov, ktoré nám dajú prvú predstavu o účtovnej jednotke.

 

Prioritu majú : Doklady o pridelení IČO, DIČ, Výpisy zakladajúcich dokumentov z príslušných registrov pre činnosť,   hlavná kniha pred uzávierkou (obsahuje : účet, počiatočný stav, ročné obraty – MD,DAL a konečný stav), Výkazy a poznámky k ročnej závierke, Účtový rozvrh a postupne overujeme napr. denník ….