0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Inštalácia

Do mailu – poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené – archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až...