0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (220) je zameraný na oboznámenie sa členov tímu so stratégiou výkonu zákazky s dôrazom na profesionálny skepticizmus (základné potreby, potencionálne podvody, stratégia výkonu auditu)

Základné informácie o účtovnej jednotke (poznánie charakteru účtovnej jednotky)

Interná kontrola 

Potencionálne podvody (transakcie so spriaznenými osobami, vyvíjaný tlak na dosahovanie určitých výsledkov (optimalizácia dane, príležitosti na podvod)

 

 

 

Diskusia k vykonaniu efektívneho auditu (využívanie podporných programov pre testovanie  )

Plánovanie činnosti a rozdelenie úloh (navrhovanie neočakávaných kontrolných postupov)