0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (585)

príprava návrhu listu vedeniu spoločnosti so všetkými skutočnostiami, ktoré auditor považuje za vhodné oznámiť účtovnej jednotke