0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (100_3) O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V zmysle Zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je audítor, daňový poradca, alebo ekonomický poradca povinný identifikovať svojho klienta (§7) a overiť identifikáciu (§8).

Pre účely identifikácie údaje (o každom štatutárovi podpisujúcom zmluvu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie…)

Pre účely identifikácie podmienky

Vyplnenie dotazníka – či klient predstavuje zvýšené riziko (klient na internom zozname spoločnosti rizikových klientov, …)

Vyhlásenie PO (konečný užívateľ výhod, politicky exponovaná osoba, finančné prostriedky použité pri tomto obchode pochádzajú…)