0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (240) posúdenie a vyhodnotenie nezávislosti audítora a členov tímu pracujúceho na zákazke

Všeobecná nezávislosť (finančná, konflikt záujmov,…)

Nezávislosť na klientovi (vzťahy medzi členmi a nezávislosťou)

Nezávislosť interná (vplyv členov na vlastníkov a spoločníkov audítorskej spoločnosti na priebeh auditu )

Priebežné zhodnotenie posúdenie nezávislosti a analýza stupňa rizika (nízke, stredné a vysoké) na základe odpovedí