0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (570)

Získanie dostatočných audítorských dôkazov, (či v účtovnej jednotke resp. aj v  obci/meste/VUC ) nie je ohrozený základný princíp nepretržitého pokračovania v činnosti.