0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (600)

Záverečné posúdenie účtovnej závierky ako celku.
Kontrola vykonania naplánovaných činností a posúdenie zistených chýb a nesprávnosti resp. prijatie záveru.