0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (405) je zameraný na účtovné systémy a kontrolné prostredie resp. ide o zistenie úrovene závislosti klienta na výpočtovej technike.

Kontrolný formulár porozumenia účtovnému systému (počítačové prostredie – spracovanie dát, metódy a postupy, informačné systémy na spracovanie (typ, agenda, spoľahlivosť…) )

Počítačové systémy (úroveň závislosti klienta na výpočt. technike – transakcie, hardware, zabezpečenie, odpornosť, údržba …)

Vzťah konateľa a možnosti zásahov (vplyv a zásah do systémov)

Záverečné vyhodnotenie (na základe odpovedí je stanovený stupeň rizika)