0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (545) cieľom je :

získanie od právnikov potvrdenia o súdnych sporoch a ich možného vplyvu na účtovnú závierku.

získanie od banky potvrdenie o stave účtu ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu.

získanie od odberateľov potvrdenie stavu záväzkov ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu.