0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (550) je zameraný na získanie a analýzu informácií o transakciach so spriaznenými osobami, ich identifikovanie a zverejnenie v účtovnej závierke v súlade s ISA 550.