0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (230) je zameraný na stanovenie rozpočtu, náročnosti a doby trvania auditu.

Stanovenie plánu hodín na jednotlivé činnosti (vychádza sa z hodnoty majetku netto a tržieb resp. pri obciach z príjmovej časti rozpočtu podľa výkazu FIN  v náväznosti na etický kódex). Plán a skutočnosť je v minutách, pretože plánovaných činnosti je cca 75, ale celkový plán a skutočnosť je prerátaný z minút na hodiny.  Minimálna a maximálna doba je v desiatich časových pásmach. Audítor stanovuje cenu za zákazku 

Stanovenie náročnosti (podľa druhu činnosti a postupu prác sa určuje stupeň náročnosti na jednoduchú, strednú a komplexnú náročnosť).

Všetky pracovné listy majú za svoju činnosť stanovený plán hodín (minút) a prednastavený skutočný čas na plán, ktorý je možný prispôsobiť podľa potreby a zároveň je prehľad o celkovej dobe výkonu auditu.

Priebežné zhodnotenie stupňa náročnosti (jednoduchá, stredná a komplexná) na základe odpovedí