0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (605)

Zdokumentovanie zistených chýb a nesprávnosti počas výkonu auditu a ich zhodnotenie a ich vplyv a dopad neopravených chýb a nesprávností na účtovnú závierku

Pracovný list je rekapituláciou pracovných listov (Kontrolné aktivity a tvrdenia, Účtovné systémy a kontrolné prostredie, Účtovné systémy a kontrolné prostredie, Substantívné postupy – Testovanie – Analýza (510 – 580) , Zistené chyby – nezaúčtované …)