0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (460_475) rieší účtovanie záväzkov, realizovaných platieb, prijatých a vydaných dobropisov, miezd …

Detailný pohľad aplikačných systémov  (Nákupy/Záväzky/Platby)

Detailný pohľad aplikačných systémov  (Mzdy)

Detailný pohľad aplikačných systémov  (Výmery/Pohľadávky/Platby)

Vyhodnotenie a analýza účtovných systémov a kontrolného prostredia na základe odpovedí