0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (580) 

Ziskanie a analyzovanie od vedenia účtovnej jednotky, písomné vyhlásenia o ich presvedčení, že si splnili zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky a úplnosť poskytnutých informácií a uznanie zodpovednosti za zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnými predpismi a potvrdeniami