0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Vyhlásenie vedenia spoločnosti

Pracovný list (580)  Ziskanie a analyzovanie od vedenia účtovnej jednotky, písomné vyhlásenia o ich presvedčení, že si splnili zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky a úplnosť poskytnutých informácií a uznanie zodpovednosti za zostavenie účtovnej závierky v...

Potvrdenie od právnikov

Pracovný list (545) cieľom je : získanie od právnikov potvrdenia o súdnych sporoch a ich možného vplyvu na účtovnú závierku. získanie od banky potvrdenie o stave účtu ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu. získanie od odberateľov potvrdenie...