0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Poskytnutie audítorských služieb

Pracovný list (215) Predpoklady na vykonanie auditu (Identifikovaný rámec účtovného výkazníctva) Druh zákazky a jej výstupy Povinnosť auditu (povinný, dobrovoľný) Obsahuje vyjadrenie manažmentu uznanie a pochopenie (zodpovednosť za finančné výkazy, za internú...

Dátumové overenie audítorskej zákazky

Pracovný list (205) identifikuje základné prvotné informácie pre výkon auditu – akceptácia zákazky z pohľadu klienta Dátumové overenie audítorskej zákazky (vymenovanie auditora, schválenie účtovnej závierky a jej zverejnenie, vydanie a zverejnenie správy,...

Stratégia auditu

Pracovný list (200) venuje pozornosť z dokumentovaniu priebehu auditu,  poznaniu klienta,  charakteru zákazky,  postupov,  analýzam a zameraním na zákazku Stratégia auditu (plánovanie) – termíny (rokovania, vykonania auditu a vydania správy) Charakter zákazky...

Údaje o audítorskej zákazke

Pracovný list (100_2) identifikuje účtovnú jednotku z pohľadu : Dostupných informačných zdrojov (pozitívnou / negatívnou publicitou, podozrení z podvodov a sprenevery … ) Rizikové zhodnotenie zákazky (riziká ktoré ohrozujú ÚJ z externého a interného prostredia ...