0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Manuál 

 

Postupy k audítorskej dokumentácií

Významnosť

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu : Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú...

Stanovenie rozpočtu

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu. Na riadkoch 19 - 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov. Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 - 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín. Interval 10...

Odpracované hodiny – Stanovenie rozpočtu

Na každom pracovnom liste (riadky 6 - 9) sa nachádzajú odpracované hodiny : Plán (min.) resp. Plán (hod.) Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková integrita...

Inštalácia

Do mailu - poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené - archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz...

Významnosť

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu : Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú...

Stanovenie rozpočtu

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu. Na riadkoch 19 - 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov. Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 - 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín. Interval 10...

Odpracované hodiny – Stanovenie rozpočtu

Na každom pracovnom liste (riadky 6 - 9) sa nachádzajú odpracované hodiny : Plán (min.) resp. Plán (hod.) Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková integrita...

Inštalácia

Do mailu - poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené - archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz...

Významnosť

Pracovný list (320)  Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia...

Záverečné analytické postupy

Pracovné listy (660) Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu...

Do mailu - poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené - archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Pokusíte sa ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz nastávajú komplikácie, pretože ak zmenite obsah, chcete aktualizovať údaje v tabuľkách, nič nefunguje t.j. neuloží obsah a nevie nájsť tabuľky prepojené na daný dokument.

Postup :

Prílohu z poštovej schránky necháme uložiť (pravé tlačítko na myške) " všetky prílohy" do novo vytvoreného priečnku (napr. audítorská dokumentácia). Archivačný program ho " rozbalí " do novo vytvoreného priečinku. Neukladajte tieto prílohy na plochu, pretože dokumenty s rovnakýn názvom sa budú prepisovať.