0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Manuál 

 

Postupy k audítorskej dokumentácií

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Súhrn zistených chýb a nesprávností

Pracovný list (605) Zdokumentovanie zistených chýb a nesprávnosti počas výkonu auditu a ich zhodnotenie a ich vplyv a dopad neopravených chýb a nesprávností na účtovnú závierku Pracovný list je rekapituláciou pracovných listov (Kontrolné aktivity a tvrdenia, Účtovné...

Overenie súladu výročnej správy

Pracovný list (600_2) Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov vo výročnej správe na základe zistení z auditu. Posúdenie, či medzi výročnou správou a účtovnou závierkou neexistuje významný nesúlad, vydanie správy audítora, kde je vyjadrenie...

Overenie poznámok

Pracovný list (600_1)  Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov v poznámkach účtovnej závierky na základe zistení z auditu. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Opis činnosti účtovnej jednotky Informácie o štatutárnych zástupcoch a o...

Vyhlásenie vedenia spoločnosti

Pracovný list (580)  Ziskanie a analyzovanie od vedenia účtovnej jednotky, písomné vyhlásenia o ich presvedčení, že si splnili zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky a úplnosť poskytnutých informácií a uznanie zodpovednosti za zostavenie účtovnej závierky v...

Potvrdenie od právnikov

Pracovný list (545) cieľom je : získanie od právnikov potvrdenia o súdnych sporoch a ich možného vplyvu na účtovnú závierku. získanie od banky potvrdenie o stave účtu ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu. získanie od odberateľov potvrdenie...

Do mailu - poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené - archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Pokusíte sa ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz nastávajú komplikácie, pretože ak zmenite obsah, chcete aktualizovať údaje v tabuľkách, nič nefunguje t.j. neuloží obsah a nevie nájsť tabuľky prepojené na daný dokument.

Postup :

Prílohu z poštovej schránky necháme uložiť (pravé tlačítko na myške) " všetky prílohy" do novo vytvoreného priečnku (napr. audítorská dokumentácia). Archivačný program ho " rozbalí " do novo vytvoreného priečinku. Neukladajte tieto prílohy na plochu, pretože dokumenty s rovnakýn názvom sa budú prepisovať.